Ochrona danych osobowych biuro rachunkowe

Ochrona danych osobowych biuro rachunkowe
Obecnie bardzo wielu podmiotów dotyczy ochrona danych osobowych biuro rachunkowe, firma usługowa czy nawet jednostka administracji to podmioty, które posiadają dane swoich klientów bądź petentów i zmuszone są je chronić oraz odpowiednio dbać o ich bezpieczeństwo. Obowiązek taki nakłada ustawa dotycząca ochrony danych osobowych. Firmy i podmioty administracyjne zwykle wyznaczają do tego zadania pracowników, którzy muszą posiąść w tym zakresie niezbędną wiedzę.
WWW
https://odoserwis.pl/p/119/ksiegowosc-i-rachunkowosc
Kategorie
W Warszawie