Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty oddziaływania na środowisko
Karty informacyjne przedsięwzięć, operaty wodne, audyty środowiskowe – to tylko część naszych przykładowych działań. Dla wielu inwestycji obejmujących budowę obiektów przemysłowych, handlowych czy mieszkalnych potrzebne są raporty oddziaływania na środowisko. Ich wykonanie można powierzyć naszej firmie. Jak wynika z przepisów przygotowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko dotyczy zarówno nowych, jak i modernizowanych inwestycji.
WWW
http://sgs.analizysrodowiska.pl/oceny-oddzialywania-na-srodowisko/
Kategorie
W Poznaniu